Рэгістратура:

Факс: +375(17) 396-75-17
Выклік урача на дом : +375(17) 272-58-03
+375(17) 396-75-17

Даведка: +375(17) 378-38-02

Пералік адміністрацыйных працэдур

ГЛАВА 2. ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

не трэба

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Старшы інспектар аддзела кадраў каб.26а, тэл.368-01-24

Памер платы, які спаганяецца,  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы, якую займае пасаду

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы, якую займае пасаду
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Не трэба

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Старшы інспектар аддзела кадраў каб.26а, тэл.368-01-24

Памер платы, які спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі пра перыяд работы, службы

2.3. Выдача даведкі пра перыяд работы, службы
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

не трэба

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Старшы інспектар аддзела кадраў каб.26а, тэл. 368-01-24

Памер платы, які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бестэрмінова

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

не трэба

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Бухгалтар па заробку каб.25а, тэл.271-37-63

Памер платы, які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён са звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бестэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
лісток непрацаздольнасці
даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Бухгалтар па заробку каб.25а, тэл. 271-37-63

Памер платы,  які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту або прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

заяву
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь
пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь
пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)
копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - ўсынаўленне) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыць) (далей - ўсынавілі) дзяцей
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцелю) (далей - усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў
копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб усталяванні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi
пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Бухгалтар па заробку каб.25а, тэл. 271-37-63

Памер платы, які спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

адначасова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

заяву
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў
пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Бухгалтар па заробку каб.25а, тэл. 271-37-63

Памер платы, які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

адначасова

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

заяву
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два сведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)
копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей
копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб усталяванні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi
пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў
пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых 
радыяцыйных аварый - для грамадзян, пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне
пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў
даведка пра перыяд, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам
даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці
даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Бухгалтар па заробку каб.25а, тэл. 271-37-63

Памер платы, які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

па дасягненні дзіцем узросту 3 гадоў

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

заяву
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)
копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей
копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб усталяванні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi
пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў
пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі
даведка аб позве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу
пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - - для   
няпоўных сем'яў
копія рашэння суда аб усталяванні бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу
даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (уяўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)
выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць
звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае годзе звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля) 
даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Бухгалтар па заробку каб.25а, тэл. 271-37-63

Памер платы, які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначанае дапаможнік, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

2.13. Прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў

2.13. Прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

ліст непрацаздольнасці

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Бухгалтар па заробку каб.25а, тэл. 271-37-63

Памер платы, які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Прызначэнне дапамогі па дагляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

лісток непрацаздольнасці

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Бухгалтар па заробку каб.25а, тэл. 271-37-63

Памер платы, які спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

Ответственный за выдачу справок либо иной документ Бухгалтер по зарплате каб.25а, тел. 341-37-63
Размер взимаемой платы при осуществлении административной процедуры бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры 10 дней со дня обращения, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций и (или) получения дополнительной информации, необходимой для назначения пособия, – 1 месяц
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры на срок, указанный в листке нетрудоспособности

2.16. Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

лісток непрацаздольнасці

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Бухгалтар па заробку каб.25а, тэл. 271-37-63

Памер платы, які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18. Выдача даведкі аб памеры прызначанага дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты

2.18. Выдача даведкі аб памеры прызначанага дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Бухгалтар па заробку каб.25а, тэл. 271-37-63

Памер платы, які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бестэрмінова

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

не трэба

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Старшы інспектар аддзела кадраў каб.26а, тел.368-01-24

Памер платы, які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бестэрмінова

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Бухгалтар па заробку каб.25а, тэл. 271-37-63

Памер якая спаганяецца платы пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

не трэба

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Старшы інспектар аддзела кадраў каб.26а, тел.368-01-24

Памер платы,які спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бестэрмінова

2.29. Выдача даведкі пра перыяд, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

2.29. Выдача даведкі пра перыяд, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры
Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Бухгалтар па заробку каб.25а, тэл. 271-37-63

Памер платы, які спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

3 дні з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемаму) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бестэрмінова

ГЛАВА 7. АХОВА ЗДАРОЎЯ

7.2.1. Выдача заключэння ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі.

7.2.1. Выдача заключэння ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі.
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Старшыня УКК - нам.галоўнага ўрача па медыцынскай экспертызе і рэабілітацыі каб.29, тел.368-01-53

Памер якая спаганяецца платы пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

1 дзень пасля правядзенні пасяджэння УКК

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры

ад 1 месяца да 1 года або бестэрмінова ў залежнасці ад захворвання або патрэбнасці ў тэхнічных сродках сацыяльнай рэабілітацыі

7.4. Выдача медыцынскага пасведчання аб смерці

7.4. Выдача медыцынскага пасведчання аб смерці
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу памерлага
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, які звярнуўся

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Урач-педыятр участковы (каб. 16,17, 19, 30, 32, тэл. 378-48-77); урачы-спецыялісты; старшыня УКК - нам.галоўнага ўрача па медыцынскай экспертызе і рэабілітацыі каб.29, тел.368-01-53

Памер платы, які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

На дзень звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бестэрмінова

7.5. Выдача лістка непрацаздольнасці (даведкі аб часовай непрацаздольнасці)

7.5. Выдача лістка непрацаздольнасці (даведкі аб часовай непрацаздольнасці)
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
медыцынскія дакументы (выпіскі з іх), выдадзеныя ў замежнай дзяржаве, медыцынская даведка аб стане здароўя, пасведчанне аб смерці, праязныя дакументы, пуцёўка на санаторна-курортнае лячэнне

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Урач-педыятр участковы (каб. 16,17, 19, 30, 32, тэл. 378-48-77); урачы-спецыялісты; старшыня УКК - нам.галоўнага ўрача па медыцынскай экспертызе і рэабілітацыі каб.29, тел.368-01-53

Памер платы, які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

у дзень ўстанаўлення часовай непрацаздольнасці

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прыманага) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бестэрмінова

7.6. Выдача медыцынскай даведкі аб стане здароўя

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
выписка из медицинских документов (кроме сведений об отсутствии психиатрического и наркологического учета)
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
выпіска з медыцынскіх дакументаў (акрамя звестак аб адсутнасці псіхіятрычнага і наркалагічнага ўліку)

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Урач-педыятр участковы (каб. 16,17, 19, 30, 32, тэл. 378-48-77)

Памер платы,які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

1 дзень пасля правядзення медыцынскага агляду, медыцынскага агляду

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемаму) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

да 1 года

Ответственный за выдачу справок либо иной документ Врач-педиатр участковый (каб. 16,17, 19, 30, 32, тел. 341-58-03)
Размер взимаемой платы при осуществлении административной процедуры бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры 1 день после проведения медицинского осмотра, медицинского освидетельствования
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры до 1 года

7.9. Выдача выпіскі з медыцынскіх дакументаў

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Урач-педыятр участковы (каб. 16,17, 19, 30, 32, тэл. 378-48-77)

Памер платы, які спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемаму) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бестэрмінова

7.11. Выдача карты ўліку ільготнага адпачынку лекавых сродкаў і перавязачных матэрыялаў

7.11. Выдача карты ўліку ільготнага адпачынку лекавых сродкаў і перавязачных матэрыялаў
Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
дакумент, які пацвярджае права на льготы

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Урач-педыятр участковы (каб. 16,17, 19, 30, 32, тэл. 378-48-77))

Памер платы, які спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

у дзень звароту

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемаму) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

5 гадоў

7.12. Выдача дублікатаў дакументаў, указаных у пунктах 7.2.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.11

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

Адказны за выдачу даведак альбо іншы дакумент

Старшыня ВКК - нам.галоўнага ўрача па медыцынскай экспертызе і рэабілітацыі каб.29, тел.368-01-53 - п.7.2.1, 7.4, 7.5. Урач-педыятр участковы (каб. 16,17, 19, 30, 32, тэл. 378-48-77)

Памер платы, які спаганяецца  пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

1 дзень з дня звароту - для атрымання дублікатаў дакументаў, прадугледжаных у пунктах 7.4-7.6 і 7.11 сапраўднага пераліку; 3 дні з дня звароту - для атрымання дублікатаў дакументаў, прадугледжаных у пунктах 7.2.1 сапраўднага пераліку

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаемаму) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

на тэрмін дзеяння дакумента

22-я гарадская
дзіцячая паліклініка

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Факс: +375(17) 396-75-17
Выклік урача на дом : +375 (17) 272-58-03

ЕСЦЬ ПЫТАННІ? ПЫТАЙЦЕСЯ!


logo ru MNS